Print deze pagina

Het bestuur van Kinderboerderij 't Veldje

Het bestuur van onze kinderboerderij komt in de vorm van het dagelijks bestuur periodiek bij elkaar om de dagelijkse gang van zaken rondom de kinderboerderij te bespreken.
Daarnaast vind er eveneens een overleg plaats met de voorzitters/leden van de diverse commissies.

Hieronder volgt een opsomming van de bestuursfuncties en de personen op die posities:

Dagelijks Bestuur

Voorzitter: [Openstaande Vacature]

De taak van de voorzitter bestaat eruit om overzicht te brengen in de verschillende commissies. Tevens houdt hij zich bezig met het organiseren en structureren van de bestuursvergaderingen en zorgt de voorzitter voor een complete agenda.

Heeft u interesse en/of wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op via het Contact Formulier

Penningmeester: Evelien Faro

De Penningmeester bewaart en administreert de uitgaven en inkomsten. De complete budgettering valt onder haar verantwoordelijkheid, waaronder ook het verwerken van de machtigingenactie.

Secretariaat: Maria van der Vlugt

De Secretaris behandelt alle uitgaande- en binnenkomende post op bestuursniveau. Tevens maakt de secretaris de notulen op bestuursvergaderingen.


Commissies

Commissie Dieren: Martin van Briemen & Jan Steenbekkers

Martin en Jan houden zich bezig met alles wat maar direct met de dieren te maken heeft, zoals het (ver)kopen van dieren en voer, het bedenken (en uitvoeren) van dierenverblijven en het verzorgen van de dieren. In geval van ziekte kunnen zij een beroep doen op dierenarts Van der Loop.

Commissie Verzorgers: Monique van der Velden

Monique zorgt er (samen met Loes) voor dat er genoeg verzorgers aanwezig zijn op de boerderij. Zowel voor de bouw, de educatie als de boerderij zelf. Dit vergt enorm veel organisatietalent.
Zij zijn daarvoor regelmatig aanwezig op 't Veldje. Indien u vragen heeft over vrijwilligerswerk op onze boerderij, dan kunt u bij hen terecht!

Commissie Educatie: Rikie Postma, Gallia Kneiber & Willem van Doesburg

In april 1998 is het educatieve gedeelte officieel van start gegaan. Voorheen behoorde deze commissie tot de commissie Evenementen. Door het eigen karakter van de educatieve activiteiten hebben we hiervan nu een aparte commissie gemaakt.
De commissie Educatie coördineert alle aanvragen voor scholen die graag een rondleiding op de boerderij willen of een les op de boerderij willen verzorgen.

Heeft u interesse en/of wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op via het Contact Formulier

Commissie Evenementen: [Vacature]

In het verleden was dit team verantwoordelijk voor het organiseren van alle evenementen op en rond de boerderij.
Denk daarbij aan bijvoorbeeld:
  • Kinderboerderijendag
  • Dierendag
  • (Levende) Kerststal op de Kinderboerderij
  • maar ook op het KOM-festival van Rosmalen zijn we meestal aanwezig.
Door veranderde omstandigheden hebben de leden van deze commissie helaas hun functie neer moeten leggen. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe mensen die een doorstart willen maken met deze commissie!
Heeft u interesse en/of wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op via het Contact Formulier

Commissie P.R./Redactie: [Vacature]

Deze commissie brengt al het nieuws omtrent de kinderboerderij naar buiten. Dat betekent alle pers benaderen zoals weekbladen, (kabel)kranten, radio en TV. Heeft u interesse en/of wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op via het Contact Formulier

Commissie Internet & ICT: Rob van Eerd

Rob brengt al het nieuws omtrent de kinderboerderij via het internet naar buiten. De informatie die vanuit de PR wordt verstuurd, wordt indien mogelijk ook via de WebSite gepubliceerd.

Commissie Sponsoring: [Vacature]

De Commissie Sponsoring benadert potentiele sponsors en onderhoudt de contacten met bestaande sponsors. Heeft u interesse en/of wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op via het Contact Formulier

Commissie Bouw & Onderhoud: Ben van der Velden & Rob van Eerd

Ben coördineert de bouw en doet onderhoudswerkzaamheden.

Commissie Kinderfeestjes: [Vacature]

Op onze Kinderboerderij is het mogelijk om kinderfeestjes te organiseren. Kijk op deze site naar de mogelijkheden hiervan.
Door veranderde omstandigheden zijn we op zoek naar nieuwe mensen die de aanvragen voor deze kinderfeestjes willen coördineren!
Heeft u interesse en/of wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op via het Contact Formulier

Colofon

Bezoekadres Abraham Kuyperborch 2
Rosmalen
Postadres

Kinderboerderij 't Veldje
p/a Vlondertuinen 19
5247 MX Rosmalen.

E-Mail Wegens aanhoudende spam zijn wij genoodzaakt alle E-Mail te ontvangen via het E-Mail formulier op onze WebSite.