Sinds juli 2010 hebben we een educatieruimte bij onze kinderboerderij. In deze educatieruimte kunnen basisschoolgroepen terecht voor lessen over de dieren van de kinderboerderij, maar ook andere lessen op het gebied van natuur- en milieueducatie kunnen hier gegeven worden.

Afgelopen jaar zijn er lessen ontwikkeld en uitgeprobeerd. In deze lessen leren de kinderen, door vragen en opdrachten, de dieren van de kinderboerderij beter kennen. Er is een les voor groep 4-5 en een les voor groep 1-2. We zijn bezig met het ontwikkelen van een les voor groep 7-8. Ook voor groep 3 en groep 6 gaan we lessen ontwikkelen

Het materiaal wordt vooraf ter beschikking gesteld aan de school, zodat de les op school voorbereid kan worden.

Op dinsdag- en vrijdagmiddag kunnen basisscholen terecht in de educatieruimte. Op andere dagen zijn de medewerkers van Eygenweg werkzaam op de boerderij.

Ook voor kinderdagverblijven en de naschoolse opvang zijn er mogelijkheden voor een bezoek.

Tijdens de middag is er een gastvrouw aanwezig die de kinderen en de begeleiders ontvangt en wegwijs maakt op de boerderij. De leerkracht begeleidt de kinderen zelf.

 

Een andere mogelijkheid is om de middag op de boerderij zelf in te vullen, de school maakt gebruik van de educatieruimte voor b.v. een tekenles over boerderijdieren of een middag gedichten schrijven. De dieren vormen dan de inspiratiebron voor deze lessen.

Bezoek op andere dagen dan dinsdag- of vrijdagmiddag kan mogelijk in overleg.

 

Kortom:

  • Heeft u een vergaderruimte nodig?
  • Heeft u een theorielokaal nodig?

 

Neem dan contact op met onze "Commissie Educatie" voor een reservering van onze Educatieruimte.

 

Op onze "Reserveringen" pagina kunt u zien wanneer onze Educatieruimte (nog niet) in gebruik is!