Print deze pagina

Financiële afhankelijkheid

Geld moet rollen zeggen ze altijd. Nou, bij ons rolt het wel maar er valt zo weinig te rollen!

Onze boerderij moet namelijk bestaan van giften. Voor wij open gingen, hadden wij een donateursaktie. Later mochten wij van de gemeente niet meer collecteren dus haalden wij geld op via eenmalige machtigingen. In de voorgaande jaren was deze machtigingenactie onder de buurtbewoners een groot succes en maakte het mogelijk dat we zonder gemeentelijke subsidie op eigen benen verder kunnen!

Wat is een kinderboerderij zonder dieren?? Neem van ons aan: dieren kosten enorm veel geld.

Dan is er nog het onderhoud. Daarbij komt dat wij nog niet zo heel lang bestaan en nog veel moeten aanschaffen. Zo willen we uitbreiden met een paar stallen, zodat we dieren die ziek zijn apart kunnen zetten. Bovendien kunnen we dan ook meer dieren herbergen, waardoor we meer werk kunnen verschaffen aan de dierverzorgers van dagcentrum Eygenweg.

Ook onze educatieruimte heeft geld nodig: er moet knutselmateriaal zijn, maar ook educatief materiaal wanneer scholen op de boerderij hun lessen verzorgen. Bovendien kosten de geplande evenementen geld (zie activiteiten).

Sponsors

Wij krijgen als kinderboerderij niet alleen inkomsten via de machtigingenactie onder de buurtbewoners maar ook zijn er bedrijven die ons sponsoren: ofwel met geld maar ook door het aanbieden van hun diensten.
Zo hebben wij bijvoorbeeld deze internetpagina in het begin gekregen van TrefPunt 's-Hertogenbosch e.o (Een initiatief van de Rabobanken 's-Hertogenbosch, Rosmalen, Vught). Zelf zouden wij dit niet kunnen betalen!! Helaas is de sponsoring van de site per februari 2001 stopgezet wegens interne veranderingen bij de Rabobank.

Wilt u meer informatie over de diverse sponsormogelijkheden van onze boerderij, dan kunt u mailen en/of bellen met onze penningmeester: 06-55 13 87 78.

Op onze speciale Sponsorenpaginakunt U zien dat u dan in goed gezelschap verkeerd.

Adverteerders

Helaas hebben we geen sponsors kunnen vinden voor de WebSite! Om ons toch via dat medium te kunnen profileren zijn we op zoek gegaan naar andere vormen. Die hebben we gevonden in de vorm van een vrijwel gratis ISP (Internet Service Provider). Aangezien die vaak vreemde namen hebben die geen relatie hebben met onze kinderboerderij hebben we er voor gekozen om een eigen Domein naam "Veldje.nl" te laten registreren.

Dat we nu voor de WebSite geen sponsor(en) meer nodig hebben wil niet zeggen dat we met/voor onze WebSite geen geld meer binnen hoeven te halen.
Daarom willen wij iedereen de kans geven om (tegen een kleine vergoeding) een advertentie te plaatsen op één (of meerdere) van onze pagina's. Neem daarvoor contact op met de WebMaster. We kunnen diverse vormen van advertenties plaatsen maar behouden ons wel het recht voor om advertenties te weigeren waar we zelf niet achter kunnen staan.

Mooi zo, Goed Zo

Wij zijn tevens in de bevoorrechte positie dat wij zijn aangesloten bij Mooi zo Goed zo. Dit is een onderdeel van het Oranje Fonds (voorheen: Juliana Welzijn Fonds) en geeft sponsors een steuntje in de rug die wij ze niet kunnen geven (extra publiciteit en certificaat van burgemeester).

Indien u via Mooi zo, Goed zo ons wilt steunen, kunt u tevens contact opnemen met Jan de Rond, tel. 073-6124488 (fax 073- 6220067) of doorsluizen via Internet naar Mooi zo Goed zo

Spontane bijdragen

Wilt u spontaan een bedrag storten en ons zo helpen met de exploitatie van de boerderij dan kan dat op bankrekening:

IBAN: NL86 RABO 0144 564 785.

tnv: Stichting Kinderboerderij 't Veldje


Hiervoor al bij voorbaat onze hartelijke dank!