Print deze pagina


Achtergronden

De plannen voor deze kinderboerderij stammen reeds uit 1992. Het idee is ontstaan op een wijkvergadering. In de wijk werd een ruimte gereserveerd voor een kinderboerderij en enkele bewoners wilden deze wel opzetten. Het gaat om eigen initiatief. Dus zonder hulp van de gemeente (behalve de startsubsidie).

De eerste bouwvergunning werd afgewezen. Het plan bleek te groot. Het polderzicht moest bewaard blijven. De tweede aanvraag werd goedgekeurd. Nu moest er nog geld zijn .......  Reeds in een eerder stadium was geld ingezameld via een donateursaktie. Nu ging het echter om grotere bedragen.

Veel bedrijven in Rosmalen en omstreken werden benaderd ... en met succes! Ook Mooi zo Goed zo steunde ons met het binnenhalen van sponsors. In Oktober 1996 konden we eindelijk gaan bouwen. We hadden een startsubsidie gekregen van de gemeente van f 15.000,--. Dit lijkt heel wat maar na aanschaf van ons hek bleek dit geld al op.

Ruim 7 maanden werkten vrijwilligers op de boerderij. Deze klus moesten we klaren voor de Nationale Kinderboerderijendag op 27 april 1997, dé dag waarop we open wilden gaan voor publiek.
Het is gelukt maar vraag niet hoe .......

De opening was spectaculair. Wethouder R. Rottier opende de feestelijke dag. Er was veel pers aanwezig, waaronder alle weekbladen en het Brabants Dagblad. Ook waren de ROS (lokale kabelkrant) en de Boschtion (lokale T.V/kabelkrant Den Bosch) van de partij. Klap op de vuurpijl waren het bezoek van SBS6 Hart van Nederland en de cheque van Jantje Beton

Opening
Kinderboerderij 't Veldje

We hadden spelletjes georganiseerd voor de kinderen en handboogschieten voor de volwassenen. Het landelijke thema van Kinderboerderijendag was: scharreldieren. Hiervoor hadden wij scharrelslager Ruud Sikkers uitgenodigd. Van hem ontvingen wij als gift 3 Afrikaanse Kameroenschapen.

Onze boerderij wordt geheel gerund door vrijwilligers. We hebben het geheel verdeeld in diverse commissies: Voorzitter, Penningmeester, Secretariaat, Public Relations (PR), Sponsoring, Dieren, Evenementen, Educatie, Vrijwilligers en Onderhoud. In totaal zijn er meer dan 150 vrijwilligers die zich vol enthousiasme inzetten voor onze boerderij.

Van een vrijwilliger wordt verwacht dat men 1x in de 6 weken op de kinderboerderij werkt. Men kan zelf inplannen wanneer door zichzelf in de agenda in te schrijven. Behalve volwassen vrijwilligers werken er ook veel kinderen als vrijwilliger op de boerderij. Tijdens een dienst werken er naast twee volwassen vrijwilligers altijd ook vier jeugdvrijwilligers.

De vrijwilligers werken op woensdagmiddag, zaterdag en zondag. Doordeweeks werkt Dagcentrum Eygenweg op de boerderij. De taken van de vrijwilligers bestaan uit het voeren van de dieren, het schoonmaken van de hokken, het poepvrij maken en opruimen van het knuffelplein. Het lijkt nu weinig maar er hangt een uitgebreidere lijst op de boerderij..... Werk zat!